top of page
Close Up on Eyes

בדקו את זכאותכם 

על מנת להיות זכאי/ת עליך לענות על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים*

בעלי הכנסות נמוכות  עד 2,600 ש"ח לנפש בממוצע

משפחות המוכרות אצל ארגוני חסד וסיוע ומקבלות סיוע כלכלי

אזרחים ותיקים 

משפחות חד-הוריות

משפחות המקבלות הבטחה או השלמת הכנסה

משפחות המוכרות ברווחה לצרכים כלכליים

ניצולי שואה

נפגעי פעולות איבה

עולים חדשים בעלי קשיים כלכליים

חולים, נכים ואנשים עם מוגבלויות

חיילים בודדים

שליחת בקשה להשתתפות

בחר קובץ

תודה רבה שפנית אלינו! נחזור אליך בהקדם

bottom of page